Δωρεάν σχέδια ενός πρότυπου παθητικού κτιρίου

Δωρεάν μελέτες του γραφείου Κ. Στεφ. Τσίπηρα και Συνεργάτες και του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής.

  • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ηπειρωτικό - Κατόψεις
Ηπειρωτικό - Νότια Όψη
Ηπειρωτικό - Τομή

Νησιώτικο - Κατόψεις
Νησιώτικο - Όψη Τομή

Τεχνική Έκθεση του Κτιρίου: σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3

  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΛΑΙΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.ΟΛ.ΑΡ. 6/11/2013
Περισσότερα...

27-28-4-2013
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec