Ψευτοοικολογικές Κατασκευές

Ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής –Σ.ΟΛ.ΑΡ., ήταν και θα είναι πάντοτε υπέρ της ανάπτυξης νέων μεθόδων δόμησης ή αναβίωσης παλαιών και δοκιμασμένων τεχνικών, ιδίως με παραδοσιακά και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά, που να οδηγήσουν στην μείωση τόσο του κόστους της κατασκευής ενός κτιρίου, όσο και του ενεργειακού του αποτυπώματος.
Όμως , δεν μπορεί, παρά να επισημάνει, την απαράδεκτη κατάσταση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με την εισαγωγή μεθόδων δόμησης, ξένων προς την ελληνική οικοδομική παράδοση και αρχιτεκτονική, αλλά και προς το μεσογειακό κλίμα, και μάλιστα με τρόπο, που δεν προβλέπεται ούτε από την ελληνική αντισεισμική εμπειρία και νομοθεσία, ούτε κάν από την αντίστοιχη ευρωπαική , π.χ., μέσω των ευρω-κωδίκων, αλλά και οδηγεί, δια της πλαγίας οδού, σε μη-σωστά θερμο-μονωμένα κτίρια και μη –ασφαλή σε περίπτωση σεισμού.
Επισημαίνουμε, επίσης , την πλημμυρίδα εισαγόμενων δήθεν οικολογικών και "ποιοτικών" οικοδομικών υλικών . Τα περισσότερα από αυτά , ακόμη και αυτά που πραγματικά είναι αξιόλογα, προβάλλονται ως οικολογικά με τη στάμπα της "γερμανικής" ή "σκανδιναυικής τεχνολογίας", και των οργανισμών πιστοποίησης που διαθέτουν, αλλά στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται την άγνοια των χρηστών προς όφελος της κερδοφορίας εισαγωγέων και εμπόρων, και καταστρέφουν την πιθανότητα επιβίωσης αντίστοιχων ελληνικών προιόντων. Στην Ελλάδα του χρέους και των μνημονίων...
Η εφαρμογή λοιπόν, τέτοιων τεχνικών, και μάλιστα από μη-ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, που δεν έχουν κάν την ιδιότητα του μηχανικού, και συχνά προσπαθούν, να ξεπεράσουν τον σκόπελο της πολεοδομίας, και να εμπορευθούν την ψευδο-τεχνική, παρουσιάζοντας ψευδείς μελέτες και πιστοποιήσεις για άλλα υλικά, και στην πράξη, κατασκευάζοντας, ουσιαστικά, ιδιο-κατασκευές αμφίβολης ποιότητας και αντοχής, δεν εγκυμονεί μόνο τον κίνδυνο για τον μελλοντικό ιδιοκτήτη ενός τέτοιου είδους κτιρίου, αλλά ουσιαστικά δυσφημεί, τις αξιόλογες και επιστημονικά και ηθικά τεκμηριωμένες τεχνικές , παραγωγής βιοκλιματικών, παθητικών, και οικολογικών κτιρίων, με πραγματικά φυσικά και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά.
Για αυτό , και σαν σύλλογος , επισημαίνουμε τις ευθύνες της πολιτείας, στον μη-έλεγχο αμφίβολης ποιότητας, και μη-πιστοποιημένων ίδιο-κατασκευών, π.χ. με άχυρο και πηλό , κλπ., αλλά και του Τ.Ε.Ε. και των συλλόγων μηχανικών, που δεν έχουν κάν ανοίξει διάλογο, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι κάποιοι, εμφανίζουν στην πολεοδομία ψευδείς μελέτες, για να λάβουν, δια της πλαγίας οδού, την έγκριση της, και ενώ οι κατασκευές εμφανίζονται σαν οικολογικές, έχουν , εξαπατώντας τον κόσμο, όμως, σχεδιασθεί από μη-ειδικευμένους , στο αντικείμενο μηχανικούς, και περιλαμβάνουν σαν μονωτικά υλικά , π.χ. τον καρκινογόνο πετρο-βάμβακα, αλλά και σαν κουφώματα , τα άθλια πλαστικά και μη-οικολογικά πόρτο-παράθυρα, για να εκμεταλλευθούν , τους δήθεν υψηλούς συντελεστές τους, και να επιτύχουν δια της πλαγίας οδού, την ψευδή έγκριση της μελέτης του ΚΕΝΑΚ,… ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΥΤΟΝΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΛΙΜΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ , ΚΛΠ.
Σ.ΟΛ.ΑΡ.